Ocena podłoża przed budową

24, sie 2022 by admin in Budowa domu     , , , ,   No Comments

Analizy geologiczne gruntu, poprzedzające budowę domu, przeprowadza się w celu doboru fundamentów a także zbrojenia, natomiast w przypadku planów wcześniej przygotowanych, dopasowania „szablonu” do konkretnych warunków gruntu.

Gotowe projekty inwestycji sporządza się zazwyczaj dla gruntu o „wystarczającej nośności”. Jest to przyczyną, dla której też badania i wiercenia geologiczne wykonywane są każdorazowo, a w szczególności na terenach: torfowych, bogatych w wody gruntowe, pochyłych i po rekultywacji.

Fundament pod budowę domu jednorodzinnego

Autor: NIOSH

Badania gruntu Białystok wykonywane są przez osobę z uprawnieniami geotechnicznymi lub geologa.

Zainteresował Cię ten post? Masz ochotę na więcej? Zatem jesteśmy tutaj (www.mtproject.pl/) – wystarczy wejść w poniższy link i oglądać nowe wiadomości.

Dokumentacja geotechniczna powstaje na podstawie wiercenia w glebie, przeprowadzanego w punktach, gdzie zostaną usytuowane narożniki planowanej budowy. Głębokość odwiertu waha się między trzema a pięcioma metrami. Pobraną glebę bada się organoleptyczne, zaś do odwiertu wpuszcza się sondy, dzięki którym weryfikuje się zagęszczenie poszczególnej warstwy gruntu. Średnio koszt odwiertu wycenia się od 100 centymetrów wykonanego odwiertu. Standardowo, wiercenia (odwierty – czytaj dalej) geologiczne pod budowę domu mieszkalnego, wyceniane są na mniej więcej 1500zł.

fundamenty

Autor: Lafarge Beton
Źródło: Lafarge Beton

Badania geotechniczne określają:
– wysokość wód gruntowych – może być niski lub wysoki; w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych konieczny może się okazać drenaż paskowy w celu ochrony piwnicy i fundamentu;
– agresywność chemiczną wód podziemnych – jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, koniecznym może być sprawdzić doświadczalnie ich ewentualny wpływ na beton i stal;
– kategorię gruntu – czyli: gatunek podłoża (rodzime, naturalne lub antropogeniczne), podtyp (skalisty, mineralny, organiczny) i spoistość, czyli sypkość;
– właściwości fizykomechaniczne – to zwięzłość danych warstw gruntu, co przekłada się na właściwości fizykomechaniczne;
– zjawiska zboczowe – robi się dla budów wdrażanych na pochyłościach, w pobliżu pochyłości, na zboczach i w okolicy zboczy; analizy badają statyczność gruntu, ewentualne prawdopodobieństwo osunięcia i pozwalają wybrać pomysł na wzmocnienia podłoża.

Starsze wpisy